Pierwsza wzmianka historyczna o szkole w Borzęciczkach związana jest z parafią, która samodzielną działalność rozpoczęła w 1649 r. W aktach kościelnych jest zapis, że przy parafii funkcjonowła szkoła parafialna. Jej istnienie potwierdzone jest także w latach 1725-1728 i 1777 - 1784. Stan ten przetrwał do 1833 r., kiedy na mocy zarządzeń władz pruskich w Borzęciczkach utworzono w Borzęciczkach szkołę katolicką. Nowy budynek szkolny oddano do użytku dopiero w 1908 r. Obok szkoły katolickiej w Borzęciczkach w 1874 r. powstała szkoła ewangelicka, która została zlikwidowana w 1921 r., a jej majątek przekazano szkole katolickiej.

W czasie II wojny światowej w budynku szkoły władze hitlerowskie uruchomiły szkołę dla dzieci niemieckich.

Po wojnie naukę w szkole wznowiono już 3 lutego 1945 r., a jej kierownikiem został Antoni Roszczak. Obecny budynek został oddany na potrzeby szkolnictwa w roku 1946. Od tego roku szkoła była szkołą zbiorczą dla dzieci z Walerianowa, Gałązek i Wyrębina. Od 1976 r. oficjalnie do września 2002 r. kierował nią Jan Potejko. Wtedy to dokonano kapitalnego remontu bydynku. Szkoła miała 8 oddziałów, oraz 2 oddziały filialne w Wyrębinie, które później zostały zlikwidowane. Od stycznia 2000 r. obowiązki dyrektora pełniła Irena Konarczak - Bojanek, a od 2002 r. jest dyrektorem placówki do chwili obecnej.

W roku 2004 r. Szkole Podstawowej nadano numer porządkowy 1. Kolejną zmianą było utworzenie w 2007 r. Zepołu Szkolno - Przedszkolnego, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Publiczne Przedszkole w Borzęciczkach.

W 2008 r. rozpoczeła się budowa sali gimnastycznej, która została oddana do użytku w 2009 r. W tym samym czasie została przebudowana świetlica na pokój nauczycielski i salę lekcyjną oraz powstał gabinet dyrektora. W tym samym roku została pomalowana elewacja  budynku szkoły, założono chodniki.

14 października 2009 r. to ważna data w życiu Zespołu, w tym dniu odbyło się uroczyste nadanie mu imienia Marii Konopnickiej, oraz poświecenie sztandaru Zespołu.

W roku 2011 powstał nowy plac zabaw zrealizowany w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" sfinansowany przez Unię Europejską i Gminę Koźmin Wlkp.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach

Realizacja: Superszkolna.pl

  • Witamy na stronie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach
Zaszyfrowany adres tej strony