certyfikat [420x581]


W roku szkolnym 2012/2013 nasz Zespół przystąpił do II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSUDLA SZKÓŁ WSZYSTKICH STOPNI PN. BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ. Konkurs przeprowadzony był w  okresie od 15 września 2012r. do 31 marca 2013r. Szkoły, które wykonały zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymały tytuł Bezpiecznej Szkoły i dyplomy honorowe.

Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

                   

 Oddziały przedszkolne z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej
w Borzęciczkach kolejny raz przystąpiły do V już edycji Ogólnopolskiego programu edukacyjnego „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”, który jest inicjatywą firmy Tymbark i marki Kubuś - pod patronatem Ministerstwa Ochrony Środowiska. Głównym celem działań programu jest poprawa świadomości ekologicznej dzieci. Przedszkolaki poprzez udział w nim uczą się wraz z Kubusiem jak dbać o przyrodę oraz co należy robić, by być zdrowym.


                   

W roku szkolnym 2002/2003 uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Akcji Gazety Wyborczej pod patronatem Aleksandra Kwaśniewskiego "Szkoła z klasą"
Szkoła z klasą to taka, która: 

1. Uczy dobrze każdego ucznia. 
2. Ocenia sprawiedliwie.
3. Uczy myśleć i rozumieć świat.
4. Rozwija społecznie, uczy wrażliwości.
5. Pozwala uwierzyć w siebie i tworzy dobry klimat.
6. Przygotowuje do przyszłości.

          Żeby osiągnąć takie miano należało wybrać 6 zadań, do realizacji których zostały powołane specjalne zespoły. W ich skład wchodzili nauczyciele, uczniowie i rodzice.
Wszystkie zadania zrealizowaliśmy poprawnie i jako jedyna szkoła wiejska w naszej gminie otrzymaliśmy tytuł "Szkoła z klasą" z czego jesteśmy bardzo dumni.

                                                  
Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach

Realizacja: Superszkolna.pl

  • Witamy na stronie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach
Zaszyfrowany adres tej strony